คำอธิบาย:
ขับรถแทรกเตอร์ของคุณและทำลายอาคารเหล่านี้! ดำเนินการเดี๋ยวนี้และเริ่มต้นได้เลย! สัมผัสความตื่นเต้นของการทำลายอาคารและผ่อนคลายไปด้วยกัน! ทำลายทุกอย่างเดี๋ยวนี้!

คำแนะนำ:
ในแต่ละระดับ คุณต้องทำตามเป้าหมายให้สำเร็จ ทำลายและสร้างความเสียหายให้กับอาคารเหล่านั้น และบรรลุเป้าหมาย! หากคุณพบว่าอาคารบางหลังไม่สามารถผลักหรือทำลายได้ คุณต้องพิจารณาอัปเกรดเครื่องจักรของคุณ! ยิ่งระดับสูงขึ้น พลังการทำลายล้างยิ่งสูงขึ้น!


หมวดหมู่:

Arcade Games

SIMILAR GAMES

×

Report Game