Destroy ALL

Played 105 times.

100% (1/1)
Sự miêu tả:
Lái xe ủi của bạn và phá hủy những tòa nhà này! Hành động ngay bây giờ và bắt đầu! Cảm nhận cảm giác hồi hộp của việc phá hủy tòa nhà và cùng nhau thư giãn! Phá hủy TẤT CẢ NGAY BÂY GIỜ!

Hướng dẫn:
Trong mỗi cấp độ, bạn cần hoàn thành mục tiêu, phá hủy và làm hư hại những tòa nhà đó, và đạt được mục tiêu! Nếu bạn thấy rằng một số tòa nhà không thể bị đẩy hoặc phá hủy, thì bạn cần xem xét nâng cấp máy của mình! Cấp độ càng cao, sức phá hủy càng mạnh!


Categories:

Arcade Games

SIMILAR GAMES

×

Report Game